Introduction
 video1 video2   video3 video4 
video text 1 video text 2 video text 3 video text 4

Phân Ưu Thi hữu THÁI TẨU

phân ưu Thai Tẩu

PHÂN ƯU
Vô Cùng Xúc Động khi nhận hung tin:
Văn Thi hữu THÁI TẨU
Pháp Danh Thiên Uy
Sinh ngày 9 tháng 10 năm 1933
Tại Tuy Phước Bình Định Việt Nam
Đã chính thức giã từ văn nghiệp và từ trần
Ngày 13 tháng 8 năm 2017 Tại Houston TX-USA.
Hưởng thượng thọ 84 tuổi.
Toàn thể Văn Thi hữu thuộc Văn Bút Nam Hoa Kỳ,
Ban Biên Tập Tạp chí văn học Tin văn
Ban Quản Trị Hội Quán Trầm Hương
Đồng thành tâm cầu nguyện cho hương linh người quá cố
sớm về cõi bồng lai cực lạc hưởng phước an bình vui cùng những đời chữ đã thăng hoa.
Và Đồng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng Tang Quyến.
Đại Diện :
Túy Hà/ Chủ Tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Phạm Tương Như / Trưởng Ban Quản Trị Hội Quán Trầm Hương.

Phân ưu Nữ sĩ MĐ Hoài Trinh

hoaphanu7u

PƯMĐHT thuysi

01 - TV Phân Ưu GS Nguyễn Ngọc Linh

TVphanuuGSLINH

03 - TRẦM HƯƠNG PHÂN ƯU

PU 2

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

biaTHV conmua.jpg
biathanhnga.jpg
VetTrangTrenCo.jpg
Trên Lưng Trường Sơn
Đốc Hà
Hoa Hướng Dương
Hoa Nở Muộn
Mùa Gió Bấc
Tâm Sự Một Giòng Sông
Gió Đưa Cây Cải
Lê Thị Hoài Niệm
Ngút Ngàn Thương Nhớ
Ơn Nghĩa Trùng Trùng