Introduction
 video1 video2   video3 video4 
video text 1 video text 2 video text 3 video text 4

News: International Appeal – Writers Against Mass Surveillance

News: Writers in Prison Committee Chair, Marian Botsford Fraser – From Reykajvik, Seoul, and Tunis

Congress began with good news: The unexpected release of Shi Tao, fifteen months before the end of his sentence. Shi Tao was serving a 10-year sentence, for the crime of distributing information abroad, via email. In 2004, Yahoo released confidential information about Shi Tao’s account to Chinese authorities, resulting in his arrest and sentence.

News: Day of the Dead

Hay demasiados vacíos…pero nada más vacío que los corazones de quienes te extrañamos

There are too many empty spaces…but none as empty as the hearts of those who miss you

- Rolando Nájera from ‘Hay demasiados vacíos’

Tin Văn số mới nhất

Bia KyYeu25Nam

BẤM VÀO ĐÂY để xem Tạp Chí Tin Văn các số cũ

Tác Phẩm

giaomua_tn.jpg
biantg2.jpg
biaNTG3.jpg
Dã Quỳ Vẫn Nở
Quẳng Gánh Lao Đao Giữ Nụ Cười
Thu Xưa
Tâm Sự Một Giòng Sông
Buồn Lên Mấy Đốt Ngón Tay
Vết Trăng Trên Cỏ
Hoa Hướng Dương
Cơn Đau Gối Đầu Hai Thế Kỷ
Quê Hương Trong Tâm Thức
Bóng Thời Gian